תקנון החנות

תקנון והסבר כללי.

הזכות להשתתף במכירות באתר ביתק טכנולוגיות

רשאים לרכוש באתר זה בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של :אחת מחברות האשראי הבאות דיינרס קלאב ישראל, אמריקן אקספרס, ישראכרט,מסטרכרד וויזה ,תנאי מוקדם לתוקף הרכישה .הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. מכירה באתר מותנית בהרשמה ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם ביתק טכנולוגיות, או הקשור עימה לקחת חלק במכירה. עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים .על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר. ביתק טכנולוגיות שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה וביתק טכנולוגיות סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלה עלולים למכור מוצרים שרכשו באתר המכירה לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש. לביתק טכנולוגיות שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל עסקה של מציע כאמור. לביתק טכנולוגיות הזכות לבטל רכישות של קונים שהתנהגותם אינה הולמת, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

אבטחת מידע ופרטיות בביתק טכנולוגיות

האתר מאובטח באמצעות טכנולגיות מהמתקדמות בעולם. ביתק טכנולוגיות קיבלה את אישור חברת גודדי האמריקאית לבצע העברת נתונים מאובטחים באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיות SSL  המאפשרת קידוד המספרים והאותיות לידי הרכבי סימנים הניתנים .לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע'י מערכת FIREWALL .מתוצרת צ'ק פוינט החברה המובילה בעולם בתחום אבטחת המידע בישראל מאגר הלקוחות בביתק טכנולוגיות רשום ומאושר ע'י רשם מאגרי המידע בישראל. ביתק טכנולוגיות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר .אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

שרות לקוחות

ביתק טכנולוגיות בע"מ

מתחם געש, 609500
טלפון: 09-7464333
פקס: 09-7464888
טופס שירות לקוחות: לחץ כאן

ביטול עיסקה

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר הביטול יעשה אך ורק בהודעה הטלפונית למשרדי החברה.,במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5% ,אך לא למעלה מ- 100 ש'ח ועל פי חוק. אם נשלח או סופק המוצר לרוכש, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה על הרוכש.

קבלת סחורה:

  1. במעמד התשלום, על הקונה לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח (לכל הישובים – למעט ישובים בשליטת הרשות הפלסטינאית), יובהר:לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את הבחירה.
  2. בחר הקונה באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם המשרד לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר ממחסני החברה.
  3. איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות.

מחסור במלאי:

ביתק טכנולוגיות עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר נמצא במחסני החברה. עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן. במצב כזה, החברה תציע לרוכש מוצר חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הנרכש, בפנייה ישירה לזוכה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הרוכש מעונין במוצר החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לרוכש המוצר החלופי כאמור, לא תהא לביתק טכנולוגיות כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לרוכש או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי ביתק טכנולוגיות בגין הרכישה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לרוכש.

איחור באספקת המוצר:

  1. ביתק טכנולוגיות אינה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים והשירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה: תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, אירועים של כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות וכדומה. בנסיבות בהן אספקת המוצר או הענקת השירות איננה אפשרית, רשאית ביתק טכנולוגיות אף לבטל את הרכישה, ולהשיב לזוכה את כספו, ככל ששולם, בגין אותה רכישה. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע'י החברה ובאחריותה הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הרוכש בעת הרשמתו לאתר. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הרוכש בלבד ובהצגת ת.ז של הזוכה במעמד המסירה. היה והרוכש אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית יתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הרוכש ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. ביתק טכנולוגיות רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח במקום בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני המוביל את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה. יודגש, כי ביתק טכנולוגיות אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לרוכשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים.
  2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.
  3. בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ'י שיקול דעתה הבלעדי של ביתק טכנולוגיות או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול .עלות ההובלה במלואה על הרוכש.
  4. מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, בכפר סבא בלבד.

משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה:

על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת באתר בעת השארת פרטיך באתר, רכישה בחנות וכו'. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני של החברה ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומאטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.