זוג מוטות הארכה

מוטות הארכה לחיבור אביזרי קצה - פלסטיק