יחידה לחריצים ומסילות

יחידה לחריצים ומסילות עם פתח צר לניקוי פינות מסילות ועוד.