כיסוי בד לצינור

גרב לכיסוי צינור שאיבה להגנת הצינור והריהוט בזמן העבודה.