ויזיו וואק

הרכב למניעת כניסת חפצים גדולים למערכת השאיבה.